Ολοκλήρωση Συνεργατικού Έργου eTwinning “Oh! Yeah! Boom! Let’s play with a book!”

Ολοκληρώθηκε το Συνεργατικό μας έργο eTwinning  με τίτλο “Oh! Yeah!Boom! Let’s play with a book!”. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης STEM 3.0 του eTwinning. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματοςΛήψη αρχείου