Επιστροφή στο σχολείο_Ενημέρωση

Made with Padlet

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των νηπιαγωγείων από τη Δευτέρα 10.05.2021, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου

 » Διαβάστε όλο το άρθρο