Tag Archive: ανακοινώσεις

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αρ. 57807/Δ1-18-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία του παρόντος σχολικού έτους (2019-2020) για την πιθανή αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3384

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες,

όσοι/όσες από εσάς ενδιαφέρεστε για τη φοίτηση των τέκνων σας στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια, μπορείτε να ενημερωθείτε στο παρακάτω έγγραφο:Λήψη αρχείου

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3381

Εγγραφή Μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχ. έτος 2020-21

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, αρχίζουν την Παρασκευή 15/5/2020 και λήγουν την Παρασκευή, 29/5/2020

Ενημερωθείτε παρακάτω για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:Λήψη αρχείου

Εάν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο mail του σχολείου:

mail@8dim-koryd.att.sch.gr

με θέμα «ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ», όπου στο σώμα κειμένου του μηνύματος να αναφέρετε ότι επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, προκειμένου να σας σταλούν περαιτέρω οδηγίες.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ – ΟΔΟΙ – ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 6ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3374

ΑΔΥΜ – Οδηγίες για γονείς – Σχ. Έτος 2020-2021

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαθητών (ΑΔΥΜ)

Ποιοι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας;

 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2020- 2021 στην Α΄ τάξη
 • Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που το σχολικό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν στην Δ΄ τάξη.

 

 • Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)
 • Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους.

Πού πηγαίνω – Ποιοι Γιατροί συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ και

Πού βρίσκω το ειδικό έντυπο;

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς:

 • Οικογενειακός ιατρός της Ομάδας Υγείας, που στελεχώνει τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)
 • Ιατρός ειδικότητας παιδιατρικής των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
 • των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή
 • των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή
 • των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή
 • από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. Είναι:

 • παιδίατροι ή
 • γενικοί ιατροί ή
 • σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ.:

 • κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
 • Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
 • Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού
 • Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
 • Αξιοποιείται για τα ακόλουθα:

α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ», στις λοιπές σχολικές αθλητικές

και άλλες δραστηριότητες του σχολείου

 • Δεν ισχύει για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο δε μαθητής δεν θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Παρατηρήσεις

 • Τα Έντυπα Ατομικά Δελτία Υγείας (ΑΔΥΜ) για τους μαθητές που θα εγγραφούν στο Δημοτικό και θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη ή για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄ τάξη το σχολικό έτος 2020- 2021 υπάρχουν στο Σχολείο ή:
  Πατήστε εδώ για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι  εγγραφές των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020-2021, θα γίνονται στο γραφείο της Διεύθυνσης

Καθημερινά: 9:30-12:30

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το σχολείο (2104958281),

για την αποφυγή συνωστισμού και τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού

(χρήση μάσκας, αντισηπτικών και δικό σας στιλό).

Εάν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της αίτησης-δήλωσης και των βεβαιώσεων εργασίας ή/και ανεργίας με ηλεκτρονικό τρόπο, θα είναι προτιμότερο και μπορεί να γίνει στο mail του σχολείου:
mail@8dim-koryd.att.sch.gr
συμπληρώνοντας τη  σχετική αίτηση – δήλωση που θα βρείτε εδώ:
https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk
Όσον αφορά τις βεβαιώσεις εργασίας ή/και ανεργίας μπορείτε να τις σαρώσετε (σκανάρετε) ή να τις φωτογραφίσετε και να τις επισυνάψετε στο μήνυμα μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση.
Παρακαλούμε το μήνυμα να έχει θέμα «Εγγραφή στο ολοήμερο» και στο σώμα κειμένου του μηνύματος να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας και την τάξη στην οποία θα φοιτήσει κατά το σχ. Έτος 2020-21

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α)  μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες,…) αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) μαθητές/τριες των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

γ) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.

δ) Η εγγραφή των μαθητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι 10 μαθητές για Σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 13:20 ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3370

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

“Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές,

και πάλι κάτι θα περισσέψει

που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου”

Οδυσσέας Ελύτης

Τους στίχους αυτούς τους έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής για να δείξει πόσο πολύτιμη είναι η μητέρα στη ζωή μας.

Η προσφορά της είναι ανεκτίμητη. Είναι δημιουργός ζωής, φορέας ανόθευτης αγάπης, συμπαραστάτης στα δύσκολα, οδηγός, συνεργάτης, πλάστης για τα όμορφα.

Η μητέρα μας δε χρειάζεται ευχαριστίες ή δώρα, της φτάνει ένα χαμογελαστό μας βλέμμα, μια ζεστή αγκαλιά και ένα μεγάλο «Σ’ ΑΓΑΠΩ».

ΝΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. (ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΥΛΑ)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΛΗΝΟ:

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3360

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2020-2021

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες

σας ενημερώνουμε ότι όσοι/όσες από εσάς επιθυμείτε τη φοίτηση των τέκνων σας σε Μουσικά Γυμνάσια, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από τα παρακάτω έγγραφα:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3355

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020-2021

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι/όσες από εσάς επιθυμούν τη φοίτηση των τέκνων τους σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από τα παρακάτω έγγραφα.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3351

Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων 2ου ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑΛήψη αρχείου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3344

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΙΟΥ Γ/Σ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΛήψη αρχείου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3330

Γεια σου με λένε Κορώνα!: Μία ιστορία για παιδιά από τη Βελγίδα Ψυχολόγο Lies Scaut

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποιεί μία ιστορία για παιδιά από τη Βελγίδα ψυχολόγο Lies Scaut. Την ιστορία με τίτλο “Γεια σου, με λένε Κορώνα!” μετέφρασε και επιμελήθηκε στα Ελληνικά ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων με σκοπό τη βοήθεια  ψυχολόγων, γονέων και εκπαιδευτικών ώστε να συζητήσουν με τα παιδιά για με τον κορονοϊό.

Η Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ:

“Γεια σου, με λένε Κορώνα!” Μία ιστορία για παιδιά από τη Βελγίδα ψυχολόγο Lies Scaut που μετέφρασε και επιμελήθηκε στα Ελληνικά ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, για να βοηθήσει τους ψυχολόγους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με τα παιδιά για με τον κορωνοϊό. Τα παιδιά αρχικά μαθαίνουν και ενημερώνονται για τον κορωνοϊό και για το πώς να προφυλαχθούν από αυτόν. Στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν στους ενήλικες τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να μοιραστούν τις απορίες τους για ό,τι τους μπερδεύει, να βρουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον φόβο, τον θυμό, το άγχος και την λύπη. Έχει μεταφραστεί σε περίπου 30 γλώσσες και διανέμεται δωρεάν σε όλες τις χώρες.Λήψη αρχείου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3327

Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης – 2ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας παρουσιάζουμε  τον Οδηγό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
κοινωνικής αλληλεγγύης δημιούργησε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό & η Προϊσταμένη του 2ου
ΚΕΣΥ Πειραιά.


Λήψη αρχείου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3315

«Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί από τη Δευτέρα 30/3/2020 και τον τρίτο άξονα του
σχεδιασμού του για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, προκειμένου να
διατηρηθεί η επαφή των μαθητών/τριών με το μαθησιακό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία,
μετά την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, απευθυνόμενη
πρωτίστως σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του νέου εγχειρήματος για εξ αποστάσεως εκπαίδευση/διδασκαλία, το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων προχώρησε στη διαδικασία της Σύγχρονης και Ασύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και διδασκαλίας, αξιοποιώντας παράλληλα και την Εκπαιδευτική Τηλεόραση η οποία
αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Ολοκληρώνοντας το πλέγμα δράσεων αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/διδασκαλία, από τη
Δευτέρα, 30/3/2020 και καθημερινά στις 10 π.μ. από τη συχνότητα της ΕΡΤ2, οι μαθητές/τριες του
Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, τα οποία σύντομα θα
είναι προσβάσιμα και στους/στις μαθητές/τριες με προβλήματα ακοής.
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα της εκπομπής «Μαθαίνουμε στο σπίτι» αναρτάται καθημερινά στις
διευθύνσεις:
www.edutv.gr
https://blogs.sch.gr/dertv/

https://webtv.ert.gr/programma-ert2/
Οι εκπομπές, μετά την προβολή τους, διατίθενται ανά τάξη «κατ’ απαίτηση» (on demand) στη διεύθυνση:
https://webtv.ert.gr/shows/mathainoume-sto-spiti/ .

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3307

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Νέες οδηγίες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο απέστειλε σε όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Πρόκειται για ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/archives/3292

Older posts «

» Newer posts

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων