ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης και οργάνωσης του σχολείου μας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής που αφορά στη διαφύλαξη των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και εν γένει του προσωπικού της σχολικής μονάδας και βάσει:
α) του Νόμου 4624/2019,  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
β) του άρθρου 3 του  Νόμου  4727/2020 σχετικά με τις γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης και
γ) των άρθρων 25 (Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού) και 40, (Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση) του ΕΕ 2016/679,
το σχολείο μας έχει καταρτίσει Πολιτική Ορθής Χρήσης σχετικά με: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικτυακές εφαρμογές, την αξιοποίηση ψηφιακού βίντεο/εικόνας, τα πνευματικά δικαιώματα, τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας και τις κινητές συσκευές, η οποία έχει ενσωματωθεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της σχολικής μονάδας και εφαρμόζεται σε όλο το σχολικό πρόγραμμα ως εξής:Λήψη αρχείου

 

 

vparaskevi

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/politiki-prostasias

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς