Η Λειτουργία του σχολείου μας

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   σχ. έτος 2023-24

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-24

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Για το σχολικό έτος 2023-2024, η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής:

Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ:

  • Η κεντρική καγκελόπορτα επί της παρόδου Σολωμού & Πλαταιών, η οποία οδηγεί στο προαύλιο, θα ανοίγει από τις 8:00 π.μ..
  • Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται σταδιακά και μέχρι τις 8:15 και θα κατευθύνονται στην προκαθορισμένη θέση του τμήματος για την πρωινή προσευχή.
  • Κατόπιν η πόρτα θα κλειδώνεται.

Αναλυτικότερα:

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), οι είσοδος-έξοδος του σχολείου κλείνει στις 8:15 με ευθύνη των εφημερευόντων και παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (άρθρο 18, παρ. Β1 & Β3, ΠΔ79/2017). Ακολουθεί η συγκέντρωση των μαθητών/τριών και η προσευχή στον αύλειο χώρο, Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, ο/η γονέας/κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο (τηλεφωνικά) και υποβάλει σχετικό έντυπο όπου εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης. Ο/Η μαθητής/τρια ο/η οποίος/α καθυστέρησε παραμένει στον χώρο έξω από το γραφείο της Διεύθυνσης και εισέρχεται στην σχολική αίθουσα μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Εάν η καθυστερημένη προσέλευση επαναλαμβάνεται συχνά, γίνεται σύσταση στον/στην  γονέα/κηδεμόνα, τονίζοντας την  παιδαγωγική διάσταση της έγκαιρης προσέλευσης στο σχολείο.

Σε περίπτωση βροχής η προσέλευση των μαθητών/τριών θα γίνεται ως εξής: οι γονείς θα συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες μέχρι τα σκαλιά της κεντρικής εισόδου εισερχόμενοι και εξερχόμενοι από τη μεγάλη καγκελόπορτα.

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ:

  • Για την αποχώρηση έχουν διαχωριστεί οι δυο καγκελόπορτες του προαυλίου ως εξής:
  • Από τη μεγάλη πόρτα αποχωρούν τα τμήματα: Α΄1, Α΄2,  Γ΄1, Γ΄2,  Δ΄1 & ΣΤ΄2.
  • Από τη μικρή πόρτα αποχωρούν τα τμήματα: Β΄1, Ε΄1, Ε΄2 & ΣΤ΄1.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του. Επίσης, ο/η γονέας/κηδεμόνας που θα χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, ενημερώνει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης μαθητή/τριας από το σχολείο, ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας και του/της  ζητείται η σύμφωνη γνώμη συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο που τηρείται στο σχολείο (άρθρο 12, παρ. 10, ΠΔ79/2017).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον/την γονέα/κηδεμόνα τους και δεν φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους, εκτός αν με ενυπόγραφη δήλωσή του ο/η γονέας αναφέρει ότι ο/η μαθητής/τρια μπορεί να αποχωρήσει μόνος/η του/της. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

 

kylikeioΑξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του κυλικείου, μπορείτε να προσέρχεστε κάθε Παρασκευή, μετά το σχόλασμα, στις 13:20 και να ρυθμίζετε τους λογαριασμούς σας. Η είσοδος προς το κυλικείο και για τα δύο σχολεία (6ο και 8ο Δ.Σ.) θα γίνεται από την κεντρική καγκελόπορτα του 8ου Δ.Σ. Κορυδαλλού.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του κυλικείου στο παρακάτω τηλέφωνο:

Κος Θέμης, 6945765194

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
7:00-7:15 15΄ Πρωινή υποδοχή
7:15-8:00 45’ Πρόγραμμα Πρωινής Ζώνης
8:00-8:15 15΄ Προσέλευση μαθητών/τριών
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8:15 9:00 45’
9:00 9:40 40’
Διάλειμμα 20 λεπτών
10:00 10:45 45’
10:45 11:30 45’
Διάλειμμα 15 λεπτών
11:45 12:25 40’
Διάλειμμα 10 λεπτών
12:35 13:15 40΄
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
13:15 – 13:20 Μετάβαση στις αίθουσες σίτισης
13:20 – 14:00 40’ Πρόγραμμα Διατροφικής Αγωγής
14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45΄ 1η διδακτική ώρα
15:00 – 15:15 15΄ Διάλειμμα – Δυνατότητα ενδιάμεσης αποχώρησης
15:15 – 16:00 45΄ 2η διδακτική ώρα
16:00 Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος – Αποχώρηση μαθητών/τριών

 


 

                    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   σχ. έτος 2022-23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  σχ. έτος  2021-22


 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/8dimkoryd/leitoyrgia-toy-scholeioy-mas

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς