Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Οι Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία παρατείνονται έως την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία αρχίζουν στη 1 Μαρτίου 2024.Οι εγγραφή στο Νηπιαγωγείο γίνεται ηλεκτρονικά. Ακολουθεί πίνακας με τις οδούς οι οποίες ανήκουν στο 6ο Νηπιαγωγείο καθώς και η εγκύκλιος με τα βήματα για την ηλεκτρονική εγγραφή των παιδιών.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

ΑΔΥΜΛήψη αρχείου