2022~2023

 1. Χαμαλίδου Ευλαμπία ΠΕ60 (Διευθύντρια)
 2. Βασιλάκη Χαρούλα ΠΕ60 (Τ1)
 3. Γιώβη Αθανασία ΠΕ60 (Τ2) (Υποδιευθύντρια)
 4. Βαγιάτα Στυλιανή ΠΕ60 (Τ3)
 5. Δελλή Μαρία ΠΕ60 (Τ4)
 6. Καργιώτη Μαρία ΠΕ60 (Τ5)
 7. Λαζαρίδου Άννα ΠΕ60 (Τ6)
 8. Παπαχριστούδη Χρυσούλα ΠΕ60 (Τ7)
 9. Φιλέντα Ελένη ΠΕ60 (Τ8)
 10. Κιαχίδου Αμαλία ΠΕ60 (Τ9)
 11. Αγγελοπούλου Χαρίκλεια ΠΕ60 (ΤΕ)
 12. Δαλακούρα Χριστίνα ΠΕ60 (ΟΛ1)
 13. Στυλοπούλου Ελένη ΠΕ60 (ΟΛ2)
 14. Δημητρίου Νίκη ΠΕ06 (Καθηγήτρια Αγγλικών)
 15. Μοκίκα Μαρία ΠΕ60 (Συμπλήρωση ωραρίου)
 16. Τσιλιγγίρη Ασημένια ΠΕ60 (Παράλληλη στήριξη)
 17. Κιάκου Γεωργία ΔΕ1 (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)
 18. Κουτσογιάννη Μάρθα ΠΕ30-ΣΔΕΥ (Κοινωνική Λειτουργός)
 19. Σύρμου Παρασκευή ΠΕ23-ΣΔΕΥ (Ψυχολόγος)