2023-2024

  • Τα Τμήματα 1 και 9 και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί Αμαλία Κιαχίδου, Αλεξάνδρα Αμανιού και Ευλαμπία Χαμαλίδου υλοποιούν το τρέχον σχολικό έτος, σε συνεργασία με σχολικές μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης από τη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Λιθουανία το Ευρωπαϊκό Έργο eTwinning, με θέμα: “STEAM Box for children”.