2023~2024

Χαμαλίδου Ευλαμπία  (ΠΕ60) Διευθύντρια

Κιαχίδου Αμαλία (ΠΕ60) (Τ1)

Δελλή Μαρία (ΠΕ60) (Τ2)

Καργιώτη Μαρία (ΠΕ60) (Τ3)

Γιώβη Αθανασία (ΠΕ60) (Τ4) Υποδιευθύντρια

Στεφανίδου Ρένα (ΠΕ60) (Τ5)

Μαυρομμάτη Όλγα (ΠΕ60) (Τ6)

Καμάρη Ελένη (ΠΕ60) (Τ7)

Τραϊανού Σοφία (ΠΕ60)  (Τ8)

Αμανιού Αλεξάνδρα (ΠΕ60) (Τ9)

Αγγελοπούλου Χαρίκλεια (ΠΕ60) ΤΕ

Αλεξίου Μαρία (ΠΕ60) (ΟΛ1)

Γούλα Ιωάννα (ΠΕ60) (ΟΛ2)

Κικιλίγκα Αναστασία (ΠΕ60)

Ιμάμ-Οσμάν Ελτσίν (ΠΕ 60.50 ΕΕΠ)

Κυριαζή Σταματία (ΠΕ60.50 ΕΕΠ)

Ναζίρη Μαρία (ΕΒΠ)

Ζουμπουλίδου Ευφροσύνη (ΠΕ06)

Κουτσογιάννη Μάρθα (ΕΔΥ Κοινωνική Λειτουργός)

Σύρμου Παρασκευή (ΕΔΥ Ψυχολόγος)