Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου συνδεθήκαμε livestreaming με το ΑΠΘ όπου η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσίασε το μουσικό παραμύθι του Sergei Prokovief “Ο Πέτρος και ο Λύκος”. Είδαμε την Ορχήστρα με τον μαέστρο, διακρίναμε τα μουσικά όργανα και είδαμε την θέση τους στην ορχήστρα…

εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 296 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 333 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 644 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 691 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 769 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 857 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 896 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 949 εικόνα Viber 2024 01 19 10 56 16 986