Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 συνοψίζονται στο αρχείο που ακολουθεί.Λήψη αρχείου

Πιστοί στις αρχές της συνεχούς βελτίωσης προχωρήσαμε στον προγραμματισμό των δράσεων της νέας χρονιάς. Η διαδικασία είναι δυναμική και συνεχώς επικαιροποιείται. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα στο αρχείο που ακολουθεί.Λήψη αρχείου