Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 συνοψίζονται στα αρχεία που ακολουθούν.

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)Λήψη αρχείου

Έκθεση αποτίμησης σχολ. έτους 2021-22Λήψη αρχείου

Πρώτη έκθεση αποτίμησης 2020-21Λήψη αρχείου

Πιστοί στις αρχές της συνεχούς βελτίωσης προχωρήσαμε στον προγραμματισμό των δράσεων της νέας χρονιάς. Η διαδικασία είναι δυναμική και συνεχώς επικαιροποιείται. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα στο αρχείο που ακολουθεί.Λήψη αρχείου