Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου αναρτήθηκε από τη διεύθυνση του σχολείου.Λήψη αρχείου