Αποχαιρετώντας τον Χειμώνα!!!

Γλωσσικές δραστηριότητες
Συνθέσαμε τη λέξη: ΧΕΙΜΩΝΑΣ

.jpg 16 15 14 13 12 10 8 7 6 5 4 3 2

WINTER: Με την κυρία Λένα

WINTER WINTER 11 WINTER 10 WINTER 9 WINTER 8 WINTER 7 WINTER 6 WINTER 5 WINTER 4 WINTER 3 WINTER 2

Παραμύθια που μας ταξίδεψαν

ΛΙΝΟΣ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ

52 3 4 6 7 13 12 11 10 9 8 14 15

ΝΑΝΟΥΚ,  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΚΙΜΩΟΣ

ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚ ΝΑΝΟΥΚΝΑΝΟΥΚΝΑΝΟΥΚ

Παρακάτω θα δείτε την απεικόνιση της ημέρας και της νύχτας από τους μαθητές μας, καθώς και χαρακτηριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις ώρες.

ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ. ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ μερα ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΜΕΡΑ