Γραμμές και τελείες…Εξ αποστάσεως!!!

Ένας από τους βασικούς στόχους  στο νηπιαγωγείο είναι να αποκτήσουν τα παιδιά λεπτό χειρισμό των δακτύλων τους, ώστε να ενδυναμωθούν και να προχωρήσουν στη γραφή. Μία συνήθης εργασία είναι να ζητάμε από τα παιδιά να τραβήξουν γραμμές, αφενός για να διερευνήσουμε τις δυνατότητές τους, αφετέρου για να ενδυναμώσουμε τα χέρια τους.

Μία πολύ ωραία δραστηριότητα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο