ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ 2021 CODE WEEK: CRACK THE CODE

     Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού ή αλλιώς «code week» είναι μια πρωτοβουλία βάσης με στόχο να κάνει τον ψηφιακό γραμματισμό προοσιτό σε όλους. Η εκμάθηση γραφής «κώδικα» θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας της

 » Διαβάστε όλο το άρθρο