«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025»

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr , τις ημερομηνίες από Τρίτη 19/03/2024 έως και Τρίτη 26/03/2024.

8906b81a7be54979a98c65e633e3f2bc

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο: 1 Προκήρυξη 2024 signed ΑΔΑ