Ένα αφιέρωμα για την “Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας”

Α video about International Women’s Day!

May you always be surrounded by love, support, and encouragement as you continue to chase your dreams and break down barriers. Happy International Women’s Day! Here’s to strong women: May we know them, may we raise them, may we be them. Wishing you a day filled with inspiration and empowerment.

Της μαθήτριας της Α’ λυκείου του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, Μελίσσας Αλούς