Απρίλιος

Μία διαδραστική αφίσα από την συνάδελφο Πεγίδου Αντωνία για να γνωρίσετε με τα παιδιά καλύτερα τον μήνα Απρίλιο ……

https://www.thinglink.com/scene/1430657117185900545?fbclid=IwAR2YrCil1iGqJXX5B0PVs9CrNbEL3XPmkSoeCRMWRizOIndyVHtxzAblALE