25η Μαρτίου -Ελληνική Επανάσταση

Η παρακάτω παρουσίαση θα σας δώσει την ευκαιρία να μιλήσετε με τα παιδιά για την Ελληνική Επανάσταση με απλά λόγια με την βοήθεια κάποιων εικόνων σε σχετική χρονική σειρά. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε δημιουργικά.

https://drive.google.com/file/d/1jD1qCPS30Tf6gJ7HX4Trx2IbNOegtV7p/view?usp=sharing