τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306

Ενημερωτική Ανακοίνωση
Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306
Δωρεάν και Ανώνυμη 24ωρης λειτουργίας

https://blogs.sch.gr/2niplitis/files/2021/03/Ενημέρωση-Σχολείων-και-Γονέων-Γραμμή-10306-1.pdf