Εγγραφές σχολικού έτους 2015- 2016

   PS-and-K-289x300
   Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016 θα γίνουν από 1 Ιουνίου ως 21 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Νήπια-Προνήπια εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 και 2011 αντίστοιχα. Ειδικότερα για το 2ο  Νηπιαγωγείο Λητής οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο χώρο του  Νηπιαγωγείου, καθημερινά  και στις ώρες από 11:30 – 12:30 μ.μ.  με τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής:

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (θα σας δοθεί από το νηπιαγωγείο).
  4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο, από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (θα σας δοθεί από το νηπιαγωγείο).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία θα πραγματοποιούνται στο διάστημα  από 1 έως 21 Ιουνίου με την προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (θα σταλεί υπηρεσιακά).

 

Παρακαλούμε για την τήρηση του ωραρίου εγγραφών ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου μας.