Δυνατότητα προσθήκης ειδικών μαθημάτων για υποψ. Παν.Εξ. 2021

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, εφόσον το επιθυμούν, να τη συμπληρώσουν, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Προθεσμία: 08-19/03/2021.

Οι μαθητές πρέπει να στείλουν email στο σχολείο να οριστεί ώρα προσέλευσης και πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι.

Αφήστε μια απάντηση