Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ( Ε.Β.Ε. )

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5803 / τ.Β’ η υπ ́ αριθμ. Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ8ΙΦ46ΜΤΛΗ-6ΒΑ) με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ( Ε.Β.Ε. )’ »

Προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού, Στρατιωτικές,Πυροσβεστικού Σ., Ελ.Αστυνομίας και Ακαδ.Εμπ.Ναυτικού

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023. Για το σχετικό έγγραφο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ