Απολυτήριες Εξετάσεις για όσους απουσίαζαν

Ανακοίνωση Οι μαθητές της Γ’ τάξης που απουσίασαν στις Απολυτήριες Εξετάσεις, οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικό ασθενείας. Οι εξετάσεις θα γίνουν τις 25-30/5/2017 με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί Από τη Διεύθυνση