Συντελεστές βαρύτητας

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’ στάλθηκε η εγκύκλιος αναφορικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά ισχύουν στα πλαίσια του Νέου Συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ Για τη σχετική …

Συνέχεια του άρθρου ‘Συντελεστές βαρύτητας’ »