ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΙΟΥΝΙΟΥ-2024

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024)
Σχολική Μονάδα: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – 9470004
Σχολικό Έτος: 2023 – 2024Λήψη αρχείου