Σχέδιο Αντισεισμικής προστασίας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το  2Ο  Δημοτικό σχολείο Αμυνταίου   χαρακτηρίζεται, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο  Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/17-4-91 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων   στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

Στην κατεύθυνση αυτή, στη Σχολική μας Μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείο
  • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό.
  •   ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και   των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του   Σχεδίου.

 Λήψη αρχείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες. Το σχολείο είναι ο χώρος, που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με συνομηλίκους, παίζουν, κάνουν φιλίες, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται να επιλύσουν “προβλήματα”, διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές,  αξίες και στάσεις ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του Σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.

Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των κοινά αποδεκτών όρων και κανόνων λειτουργίας, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Οι συνθήκες σε κάθε σχολική μονάδα πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΠΕΘ) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία, είναι εναρμονισμένος με τη νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας.Λήψη αρχείου

Ευχαριστήριο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
      Οι μαθητές, ο  Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου  Δημοτικού  σχολείου  Αμυνταίου ευχαριστούν θερμά τον  φαρμακοποιό  κ. Αθανασίου Μηνά,  απόφοιτο του σχολείου μας, για  τη  σημαντική  και  ευγενική  δωρεά  φαρμακευτικού  υλικού στο   σχολείο μας.
     Η αμέριστη συμπαράσταση και  το έμπρακτο ενδιαφέρον συμπολιτών μας για τις ανάγκες του σχολείου αποτελούν πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών της σχολικής καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών του 2ου    Δημοτικού  σχολείου  Αμυνταίου.
                                                Οι μαθητές & ο  Σύλλογος Διδασκόντων  του 2ου  Δημοτικού  σχολείου  Αμυνταίου