Εσωτερικός κανονισμός – Μνημόνιο Ενεργειών Αντισεισμικής Προστασίας

1-2022-2023_ Κανονισμός_ Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου

Σχέδιο Αντισεισμικής προστασίας & Μνημόνιο Ενεργειών   για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022-2023

 

1-2022-2023_ Κανονισμός_ Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών