Εσωτερικός Κανονισμός & Μνημόνιο Ενεργειών Αντισεισμικής Προστασίας

1.Εσωτερικός Κανονισμός 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου 

σχολικού έτους 2022-2023Λήψη αρχείου

 

2.Σχέδιο Αντισεισμικής προστασίας & Μνημόνιο Ενεργειών   για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022-2023

 

1-2022-2023_ Κανονισμός_ Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών