Προγραμματισμός Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

1

Το 2ο Δημοτικό σχολείο Αμυνταίου Φλώρινας εφαρμόζοντας διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου του, σχεδίασε και υλοποιεί, σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο Λεχόβου, μία σειρά ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας του σχολείου ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού σχολείου Λεχόβου να συμμετέχουν στις επιμορφώσεις που θα γίνουν από ειδικούς επιστήμονες στην ακόλουθη θεματολογία:

  1. Ανάπτυξη θετικών σχέσεων στο σχολείο
  2. Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο
  3. Συμπεριληπτική εκπαίδευση
  4. STEM/Εκπαιδευτική ρομποτική
  5. Πρακτικές διαμεσολάβησης στο σχολείο
  6. Πολιτειότητα/Ιδιότητα του ενεργού πολίτη
  7. Ενίσχυση της Ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/τριών .

Στις επιμορφώσεις προσκαλούνται κατά περίπτωση, προκειμένου να κάνουν τις δικές τους παρεμβάσεις, ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, ο Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας και ο ΣΕΕ της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.

Το 2ο Δημοτικό σχολείο Αμυνταίου θα γνωστοποιεί έγκαιρα σε κάθε ενδιαφερόμενο τα στοιχεία της εκάστοτε επιμορφωτικής δράσης (ακριβές θέμα, τρόπο και χρόνο υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα, ονοματεπώνυμο επιμορφωτή/τριας) με αποστολή επικαιροποιημένης πρόσκλησης.

Η  Διευθύντρια του 2ο Δημοτικού σχολείο Αμυνταίου

Θεοχάρη Μαρία