Τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από τα μάτια τους.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας του Παιδιού και των Δικαιωμάτων τους το σχολείο μας επιδόθηκε σε δράσεις και δραστηριότητες κάποιες από τις οποίες αποτυπώνονται στο παρακάτω padlet.

Μετάβαση στο padlet.com

 

 

Μέτρα προστασίας για τη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού στα σχολεία

«Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού»

Σύμφωνα με τις από 04-01-2024 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση των ακόλουθων βασικών μέτρων από εκπαιδευτικούς, μαθητές και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(περισσότερα…)