Σχέδια Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου των στεγαζόμενων  20ου & 56ου   Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου 2023-2024

images

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου των στεγαζόμενων  20ου & 56ου   Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου 2021-2022λήψης

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου των  στεγαζόμενων  20ου & 56ου   Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου 2021-2022