Συμμετοχή των σχολείων μας στον “1ο Ροδάνθειο δρόμο”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  Αγ. Ιωάννη σε συνεργασία με άλλους φορείς, πραγματοποίησαν  τιμητική εκδήλωση με την ονομασία «ΡΟΔΑΝΘΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  2021», (δρόμος 1.000μ και δρόμος σε ανώμαλο έδαφος 5.000μ) αφιερωμένη στη  μνήμη της Ροδούλας Σπετσωτάκη, Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, Διευθύντριας Σχολικών μονάδων και μέλους του Δ.Σ. του συγκεκτριμένου Συλλόγου .

Τα σχολεία μας  ήταν εκεί, με ένα κινητικό δρώμενο που ετοιμασε με μαθήτριες της Ε’ τάξης  η γυμνάστριά μας κ. Νίκη Πλουμίδου ,

 

(περισσότερα…)

Συμμετοχή των σχολείων μας στην “Erasmus Day 2021”

To Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης διοργάνωσε στο πλαίσιο του εορτασμού της ευρωπαϊκής δράσης “Ημέρες Erasmus 2021“, την Παρασκευή 15/10/2021 την εκδήλωση “Το Εrasmus στο Πάρκο” στο αίθριο της Λότζια στο Δημαρχείο Ηρακλείου.
Οι ημέρες Erasmus είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διάδοσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην ανάδειξη της σημασίας τους και της συμβολής τους στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συνεργασιών στην Ευρώπη.
Τα σχολεία μας ήταν εκεί και παρουσίασαν μέρος των δράσεων τους, στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus που υλοποιούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(περισσότερα…)

Ο θεσμός του/της: Σχολικού Τροχονόμου

      Άρθρο 45 του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας για το Σχολικό Τροχονόμο
3. Για την oδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τoυς πρoς και από τα σχoλεία, μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται σχoλικoί τρoχoνόμoι.O σχoλικός τρoχoνόμoς ρυθμίζει την κυκλoφoρία σε oρισμένo σημείo της oδoύ (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτoντας τη ρoή oχημάτων σε διατoμή της oδoύ, όπoυ υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πρoς τo σκoπό αυτόν είναι εφoδιασμένoς με φoρητή πινακίδα STOP, την oπoία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς. Ο τροχονόμος αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη
“Σχολικός Τροχονόμος’’.

Oι σχoλικoί τρoχoνόμoι oρίζoνται από τoν/την διευθυντή/ντρια τoυ σχoλείoυ, μπoρεί να πρoέρχoνται είτε από τo πρoσωπικό τoυ σχoλείoυ είτε να πρoτείνoνται από τoν oικείo σύλλoγo γoνέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα του οικείου σχολείου.Το πρακτικό που συντάσσεται από το Σχολικό Συμβούλιο των Σχολείων κοινοποιείται στην Σχολική Επιτροπή του Δήμου.

Δημιουργία Θεσμού Σχολικού Τροχονόμου
Η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τα συχνά τροχαία ατυχήματα μαθητών μερικές φορές μπροστά σε σχολεία, ανάγκασε τον νομοθέτη να προβλέψει τον Σχολικό Τροχονόμο.

(περισσότερα…)

1oς ΡΟΔΑΝΘΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2021

Ο Εξωραϊστικός – Αναπτυξιακός & Πολιτιστικός Σύλλογος Προαστίου Αγ. Ιωάννη σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, την Ένωση Πτυχιούχων φυσικής Αγωγής Ν. Ηρακλείου (Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η) καθώς και με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιήσουν τιμητική εκδήλωση με την ονομασία «ΡΟΔΑΝΘΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2021», (δρόμος 1.000μ και δρόμος σε ανώμαλο έδαφος 5.000μ) αφιερωμένη στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσωτάκη, Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, Διευθύντριας Σχολικών μονάδων
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021.
– Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
– Oι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά – από Τετάρτη 6 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 20:00 – στο σύνδεσμο https://forms.gle/PBsEk3C8vmFsAUZL8
– Για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί όριο στον αριθμό συμμετεχόντων γι΄ αυτό προτείνεται να δηλώσετε συμμετοχή έγκαιρα.
– Αναλυτικές πληροφορίες για τον αγώνα στην προκήρυξη: https://tinyurl.com/5h2s7wwd

SALTED PHRASES Αλατισμένες Φράσεις

Τα παιδιά του Δ2 δραματοποίησαν το παραμύθι που έγραψε η δασκάλα θεατρικής αγωγής των σχολείων μας κυρία Σωμαράκη Αλεξάνδρα και μετέφρασε στα Αγγλικά η κυρία Φωτεινή Καστρινάκη στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.

Το παραμύθι αυτό, γράφτηκε και σε ηλεκτρονική μορφή με τη βοήθεια του storyjumper.
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Snap 2021 11 13 at 11.09.05

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το πάζλ της κλιματικής αλλαγής
IMG 20211022 091239 1

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
padlet για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Snap 2021 11 13 at 11.13.38

…………………………………….

 

Αναλυτικά οι δράσεις …ΕΔΩ

 

.

1ος ΡΟΔΑΝΘΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Σήμερα 31 Οκτωβρίου 2021 τα κορίτσια παρουσίασαν ένα δρώμενο αφιερωμένο στην καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Ροδούλα Σπετσωτάκη  στα πλαίσια του 1ου Ροδάνθειου δρόμου που διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Ιωάννη και η περιφέρεια Κρήτης. Η γυμνάστριά μας κυρία Νίκη Πλουμίδου τις προετοίμασε κατάλληλα.