Το σχολείο μας

Τα Σχολεία μας 20ο & 56ο συστεγάζονταν σε λυόμενες αίθουσες επί της οδού Καρδίτση στον αριθμό 10 μέχρι και τον Απρίλιο του 2011.
Τις ημέρες εκείνες πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση των Σχολείων στο νέο υπερσύγχρονο κτήριο στον πεζόδρομο Ορφέως στον  αριθμό 3.
Μετεγκατάσταση.  Έργο δύσκολο, χρονοβόρο. Το έφεραν όμως τέλεια σε πέρας οι τότε Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί που αναφέρονται παρακάτω. Οι σημερινοί Διευθυντές  για το λόγο αυτό τούς είναι ευγνώμονες.

Σχολικό έτος 2010 – 2011
(20ο Δημοτικό)

Διευθυντής: Σαϊτάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικοί

(56ο Δημοτικό)

Διευθυντής: Γιαμαλάκης Δημήτριος

 

Σχολικό έτος 2011 – 2012 /2012-2013/2013-2014/2014-2015/2015-2016/2016-2017
(20ο Δημοτικό)

Διευθυντής: Καρατάσος Νικόλαος
Υποδιευθυντής:Αγγέλης Απόστολος

(56ο Δημοτικό)

Διευθυντής: Τζαγκαράκης Ευάγγελος

 

Σχολικό έτος 2017 – 2018

(20ο Δημοτικό)

Διευθύντρια: Μορφουλάκη Μαρία

Υποδιευθυντής:Αγγέλης Απόστολος

(56ο Δημοτικό)

Διευθύντρια: Πρωτογεράκη Νεκταρία

Υποδιευθυντής:Τσικαλάκης Ιωάννης