Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών….

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 Εσωτερικός Κανονισμός  Σχολικης Μονάδας (Δ.Α.Ι.) &Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιων,ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών 2023-2024

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023   Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι)  &  Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών 2022-2023. 

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι)  &  Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών