Το επιμορφωτικό σεμινάριο «Η συνεργατική εμπειρία των ερευνητικών εργασιών και τα εργαλεία των ΤΠΕ» στο ΕΠΑΛ/1ο ΣΕΚ Άμφισσας

Στις 19-21 Μαρτίου 2013 διεξήχθει στο κτιριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ-ΣΕΚ Άμφισσας το επιμορφωτικό σεμινάριο  «Η συνεργατική εμπειρία των ερευνητικών εργασιών και τα εργαλεία των ΤΠΕ».

Την πρώτη ημέρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Άμφισσας, παρουσιάστηκαν (α) καλές πρακτικές που αξιοποιούν εκπαιδευτικές τεχνικές πλαισίωσης (όπως παιχνίδι ρόλων, debate κ.ά.) και (β) το παράδειγμα των αντίστοιχων Ερευνητικών Εργασιών στο Γαλλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Travaux Personnels Encadrés), ενώ (γ) έγινε συζήτηση για την αποτίμηση της τοπικής εμπειρίας.

Τις επόμενες 2 ημέρες, το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσιάσεις και ασκήσεις που έλαβαν χώρα στα εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ του 1ου ΣΕΚ Άμφισσας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν (α) η χρήση εργαλείων Web 2.0 για τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων (β) η σχολική χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και (γ) μια εναλλακτική προσέγγιση της ένταξης των συσκευών κινητής επικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Φωκίδας σε συνεργασία με το 1ο ΣΕΚ Άμφισσας υπό την αιγίδα  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα Βπ

Στις 29 Ιανουαρίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας,  έγινε η παρουσίαση της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας του τμήματος Βπ (Β’ τάξη τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ).

Οι μαθητές του Βπ παρουσίασαν τις εργασίες τους με θέμα τη δημιουργία ενός comic και ενός videogame.

Περισσότερα στο:  Comic-Videogame.

Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Άμφισσας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

Την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012, οι μαθητές του Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας με σκοπό να δούνε ένα έργο Πληροφορικής που έχει δημιουργήσει ο τομέας στο παρελθόν, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη Δ.Β.Α. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές είδαν σε κατάσταση λειτουργίας το λογισμικό δανεισμού της Δ.Β.Α., ένα πρόγραμμα στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία βιβλίων, αναγνωστών και πράξεων δανεισμού. Επίσης, έλαβαν γνώση τόσο για την αρχιτεκτονική της εφαρμογής όσο και για το πως μπορούν να αναζητηθούν βιβλία κατά τίτλο, συγγραφέα, είδος, ενώ είδαν και τις εκτυπώσεις που μπορούν να εξαχθούν. Σημειώνεται πως μέχρι τα μέσα της περασμένης δεκαετίας που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα, ο δανεισμός γινόταν με χρήση έντυπων καρτελών.

Μετά την επίδειξη του λογισμικού, ακολούθησε συζήτηση των μαθητών με τον υπεύθυνο καθηγητή Χρήστο Λαλά, κλ.ΠΕ19, για θέματα σχετικά με τον κύκλο ζωής του λογισμικού, εστιάζοντας σε ζητήματα συντήρησης – υποστήριξης.

Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της «Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας», ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν ένα έργο Πληροφορικής, να προβληματιστούν για το δικό τους έργο στα πλαίσια του μαθήματός τους, να πάρουν ιδέες και να εμπλακούν σε ένα γόνιμο διάλογο.

Σημειώνεται πως δοθείσης της ευκαιρίας, οι μαθητές άντλησαν και υλικό για το εκπαιδευτικό έργο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning), στο οποίο συμμετέχουν, με τίτλο: «A walk to our library». Πιο συγκεκριμένα, εντόπισαν αγαπημένα βιβλία, έβγαλαν φωτογραφίες τα εξώφυλλά τους και, με την επιστροφή τους στο σχολείο, έγραψαν μερικές φράσεις στα αγγλικά για το κάθε βιβλίο, αλλά και εντυπώσεις από την εκπαιδευτική επίσκεψή τους. Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning, συμφωνήθηκε με την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης να γίνει η ψηφιοποίηση κάποιων εγγράφων  από τη συλλογή των αρχείων της Δ.Β.Α.