Εγγραφές νηπίων – προνηπίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Οι εγγραφές των νηπίων- προνηπίων που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο, γίνονται από φέτος ηλεκτρονικά. Επισυνάπτεται ο Οδηγός για τους γονείς. Τα προνήπια που φοιτούν ήδη, δεν χρειάζεται να ανανεώσουν την εγγραφή τους. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο του σχολείου ή στο mail.Λήψη αρχείου