Ωράριο λειτουργίας

7:45- 8:00  Προσέλευση μαθητών πρωινής Ζώνης

8:15-8:30 Προσέλευση μαθητών

13:00 Αποχώρηση μαθητών πρωινών τμημάτων

16:00 Αποχώρηση μαθητών ολοήμερου τμήματος