Το νηπιαγωγείο μας

 

Το 1 Νηπιαγωγείο Μολάων βρίσκεται στην Οδό Βασιλείου Μελά, το ίδρυμα του οποίου υπήρξε ο χορηγός κατασκευής του κτίσματος που φιλοξενεί το νηπιαγωγείο μας. Στο Νηπιαγωγείο μας φιλοξενούνται νήπια και προνήπια από τους Μολάους, τα Πάκια, την Ελιά και τη Γκαγκανιά. Στο Νηπιαγωγείο λειτουργούν δύο πρωινά τμήματα, ένα ολοήμερο καθώς και τμήμα ένταξης μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές ή κοινωνικές δυσκολίες.