Ανακοίνωση για τις εγγραφές στο Γυμνάσιο, σχολ. έτους 2023-24

Oι εγγραφές για όλες τις τάξεις του Γυμνάσιου για το σχολικό έτος 2023-2024 θα γίνουν από την Τετάρτη 21 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 από ώρα 9:00 έως 13:00. Τον Σεπτέμβριο βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν θα γίνεται καμία εγγραφή.
Για την εγγραφή των μαθητών/τριων απαραίτητη είναι η παρουσία του ίδιου του γονέα ή του κηδεμόνα στο Γυμνάσιο. (όχι παππούς, αδελφός, θεία κτλ).
Για τους μαθητές/τριες που γράφονται για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο ο κηδεμόνας θα πρέπει να έχει μαζί του συμπληρωμένο το ατομικό δελτίο υγείας και δύο φωτογραφίες του μαθητή/τριας.

Για τους μαθητές/τριες που γίνεται ανανέωση της εγγραφής, χρειάζεται μία φωτογραφία μόνο για τους μαθητές/τριες που μετακινούνται με ειδικό δελτίο μετακίνησης (Πάσο)

Ανακοίνωση για αναβαθμολόγιση γραπτών

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριων που επιθυμούν αναβαθμολόγηση των γραπτών τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο, με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο των τριών (3) ευρώ για κάθε μάθημα, εντός 2 (Δύο) εργάσιμων ημερών την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη  22 Ιουνίου 2023

Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου

Αποτελέσματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σχολ έτους 2022-23

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023 είναι τα εξής

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΣΚΥΔΡΑ 58500
Τηλέφωνο: 2381089354
Fax: 2381082343 Email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr
Σχολικό έτος 2022-2023
Ημ/νία 20/06/2023
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων περίοδου Ιουνίου
Τάξη Εγγραφής: Α
Μαθητές/-τριες της A’ τάξης που απορρίπτονται και υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην A’ τάξη
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1780 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μαθητές/-τριες της Α’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1783 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Βιολογία
2 1792 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Βιολογία
3 1561 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Μαθηματικά
4 1807 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Μαθηματικά
5 1813 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Μαθηματικά
6 1831 Ιστορία * Φυσική
7 1832 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Φυσική
8 1842 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία
9 1739 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Μαθηματικά
10 1858 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Ιστορία
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες προάγονται στην Β’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Β
Μαθητές/-τριες της Β’ τάξης που απορρίπτονται και υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην Β’ τάξη
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1538 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
2 1622 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
3 1695 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
4 1724 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μαθητές/-τριες της Β’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1624 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Μαθηματικά
2 1625 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Φυσική
3 1633 Ιστορία
4 1511 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Μαθηματικά * Φυσική
5 1639 Ιστορία
6 1541 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία
7 1660 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Βιολογία
8 1751 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Βιολογία
9 1663 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία
10 1675 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
11 1677 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία
12 1678 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία
13 1679 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Ιστορία * Βιολογία
14 1685 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία
15 1694 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Φυσική
16 1720 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Βιολογία
17 1725 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Ιστορία * Μαθηματικά
18 1762 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/τριες προάγονται στην Γ’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Γ
Μαθητές/τριες της Γ’ τάξης που απορρίπτονται και υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην Γ’ τάξη
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1620 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα
1 1515 Ιστορία * Μαθηματικά
2 1544 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Βιολογία
3 1560 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
4 1564 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Ιστορία * Βιολογία
5 1568 Μαθηματικά * Βιολογία * Φυσική
6 1754 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Μαθηματικά * Φυσική
7 1618 Μαθηματικά
8 1596 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Ιστορία * Μαθηματικά
9 1609 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα * Φυσική
10 1612 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία * Μαθηματικά * Φυσική
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες απολύονται
Από το Γραφείο

Αποτελέσματα Φοίτησης σχολικού έτους 2022-23

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)
Τάξη Εγγραφής: Α
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1870 465
2 1638 808
3 1619 947
4 1656 954
5 1539 954
6 1422 945
7 1682 949
8 1854 287
Τάξη Εγγραφής: Β
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1597 896
Τάξη Εγγραφής: Γ
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1344 342
Η φοίτηση όλων των υπολοίπων μαθητών/τριων χαρακτηρίζεται Επαρκής και μπορούν να προσέλθουν κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2023
Α’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 10:30- 13:30 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 10:30- 13:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 11:30- 13:30 Ιστορία
Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Μαθηματικά
10:30- 12:30 Αγγλικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 10:30- 12:30 Φυσική
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 10:30- 12:30 Βιολογία
Β’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Μαθηματικά
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Αγγλικά
10:30- 12:30 Βιολογία
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 08:30- 11:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 11:30- 13:30 Ιστορία
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Φυσική
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 08:30- 11:30 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Γ’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 08:30- 11:30 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Βιολογία
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Μαθηματικά
10:30- 12:30 Αγγλικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 08:30- 11:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Ιστορία
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 08:30- 10:30 Φυσική

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Γ’ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η: Α, Γ

2η: Α, Γ1

4η : Α, Ευκτική ενεργητικής και μέσης φωνής του λύω και του εἰμί

6η: Α, Γ

8η: Γ1 (εκτός από τις αυτοπαθητικές αντωνυμίες), Γ2

9η : Γ σελίδες 74-77 (εκτός από τις πλάγιες ερωτήσεις)

(περισσότερα…)

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 Β’ ΤΑΞΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Οριστική  Ενεστώτα, Παρατατικού, Μέλλοντα, Αορίστου, Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου βαρύτονων ρημάτων μέσης φωνής.

 

Ενότητα  2 :  Β2 (σελ. 18-19), Γ (σελ. 19-20)

Ενότητα  3 :  Α (σελ. 22-23), Γ1α(σελ. 26)

Ενότητα  4 :  Α (σελ. 30-32), Β2 (σελ. 34-35), Γ2 (σελ. 35-36)

Ενότητα  5 :  Α (σελ. 38-39), Γ1.1 (σελ. 42)

Ενότητα  6 :  Γ1 (σελ. 49-50)

Ενότητα  7 :  Α (σελ. 52-53),  Γ2 (σελ. 57)

Ενότητα  8 :  Γ2 (σελ. 65)

Ενότητα 13 : Γ (σελ. 103)

(περισσότερα…)

Ενημέρωση για Τετάρτη 17 Μαΐου

Αύριο Τετάρτη 17 Μαΐου θα γίνει η Ημερήσια εκδρομή του σχολείου με τελικό προορισμό όλων των τάξεων την Περαία-Θεσσαλονίκης
Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, οι μαθητές και μαθήτριες που δε συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη, προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα.

Έτσι, αν το παιδί σας δε μετέχει στην αυριανή ημερήσια εκδρομή, έρχεται κανονικά στο σχολείο και θα παραμένει σε αυτό μέχρι τις 11:40 (4 ώρες). Στους μαθητές/-τριες που δεν θα έρθουν στο σχολείο, θα καταχωριστούν 4 απουσίες.

Από τη διεύθυνση του Γυμνασίου Σκύδρας

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα της Παρασκευής 7 Απριλίου

Αγαπητοί Γονείς, κηδεμόνες και μαθητές

Ενόψει των διακοπών του Πάσχα, σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν τις τέσσερις πρώτες ώρες μαθήματα –τρεις ώρες μάθημα και η τέταρτη ώρα θα αφιερωθεί στην προπαρασκευή των μαθητών για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα-.
Στη συνέχεια, οι μαθητές θα αποχωρήσουν και οι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν για να πραγματοποιηθεί Συμβούλιο του Τμήματος Β4. Σε αυτό θα συμμετάσχει το 5μελές Μαθητικό Συμβούλιο του Β4, εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου και θα προσκληθούν συγκεκριμένοι μαθητές του Τμήματος.
Ευχόμαστε κατανυκτική Μεγαλοβδομάδα και Καλό Πάσχα σε όλους.

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Σκύδρας
Η Διευθύντρια
Σοφία Θεοδωρίδου

Α’ ΤΑΞΗ

Α1 Καρακούτσης
Θεοδοσιάδου
Ζάραλη
Θεοδοσιάδου
Α2 Ευαγγελίδου
Τεληγιαννίδου , Μητριτώνη (ΤΕ)
Πόππη (Γαλλ), Ραπτίδου
Αδαμίδου
Α3 Παπακώστας , Αδαμίδου (ΤΕ)
Σπάρταλη
Σταυριανίδου , Πόππη (Γαλλ)
Μητριτώνη
Α4 Θεοδοσιάδου
Καρακούτσης
Παπαχρήστου
Νικολαΐδου
Α5 Καραβίτης (ΕΔ)
Ζάραλη
Ναβριανίδης
Ζάραλη

Β’ ΤΑΞΗ

Β1 Θεοδωρίδου Σ. (ΕΔ)
Αγγελακάκη
Ευαγγελίδου
Αγγελακάκη
Β2 Αγγελακάκη
Θεοδωρίδου Σ. (ΕΔ)
Γκαϊτατζή , Μητριτώνη (ΤΕ)
Καρακούτσης
Β3 Αλεξόπουλος
Ευαγγελίδου
Σπάρταλη
Αλεξόπουλος
Β4 Ραπτίδου , Τσογκίδου (ΠΣ)
Ταχμαζίδου, Τσογκίδου (ΠΣ)
Θεοδωρίδου Σ. (ΕΔ)
Τσογκίδου (ΠΣ)
Β5 Γιαλαμά (Πληρ), Μιχαηλίδης (Τεχν)
Γεωργιάδου
Αλεξόπουλος
Ναβριανίδης

Γ’ ΤΑΞΗ

Γ1 Νικολαΐδου
Σταυριανίδου , Πόππη (Γαλλ)
Κουτόβα
Γκαϊτατζή
Γ2 Γκαϊτατζή , Μητριτώνη (ΤΕ)
Πόππη (Γαλλ), Ραπτίδου
Παπακώστας , Αδαμίδου (ΤΕ)
Θεοδωρίδου Αλ.
Γ3 Μητρίας
Γιαλαμά (Πληρ), Μιχαηλίδης (Τεχν)
Ταχμαζίδου
Μητρίας
Γ4 Θεοδωρίδου Αλ., Λαζάρου (TE)
Παπακώστας , Αδαμίδου (ΤΕ)
Θεοδωρίδου Αλ., Λαζάρου (TE)
Τεληγιαννίδου
Γ5 Ταχμαζίδου
Αλεξόπουλος
Γεωργιάδου
Γεωργιάδου