ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Γ’ ΤΑΞΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Γ’ ΤΑΞΗ

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η: Α, Γ

2η: Α, Γ1

4η : Α, Ευκτική ενεργητικής και μέσης φωνής του λύω και του εἰμί

6η: Α, Γ

8η: Γ1 (εκτός από τις αυτοπαθητικές αντωνυμίες), Γ2

9η : Γ σελίδες 74-77 (εκτός από τις πλάγιες ερωτήσεις)

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Ελένη του Ευριπίδη

Πρόλογος:       στίχοι 1-191

Α΄ επεισόδιο:   στίχοι 437-575

Β´ επεισόδιο:   στίχοι 576-1219

Γ´ επεισόδιο:   στίχοι 1286-1424

 

Γλωσσική Διδασκαλία

Ενότητα 1η à Ολόκληρη

Ενότητα 2η à Ολόκληρη

Ενότητα 3η à Ολόκληρη

Ενότητα 4η à Δ΄ μέρος

Ενότητα 5η à Ολόκληρη

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

  1. Του γιοφυριού της Άρτας
  2. Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
  3. Όσο μπορείς
  4. Στο παιδί μου
  5. Πρώτες ενθυμήσεις
  6. Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
  7. Γνωριμία με τη Μόνικα
  8. Ζητείται ελπίς

 

Ιστορία

Κεφ. 1:      Η εποχή του Διαφωτισμού. (σελ. 11-13 : Το κίνημα του Διαφωτισμού. Διαφωτισμός και πολιτική. Διαφωτισμός και θρησκεία. Διαφωτισμός και εκπαίδευση. Διαφωτισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός. Η Εγκυκλοπαίδεια. Η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού)

Κεφ. 3:      Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης ( 1789-1794 ). (σελ. 16: η 1η παράγραφος)

Κεφ. 5:      Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σελ. 23-25: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός)

Κεφ. 7:      Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. (σελ.28-29)

Κεφ. 8:      Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 – 1827). (σελ. 30: Η ευνοϊκή συγκυρία)

Κεφ. 9:      Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους. (σελ. 33-34: Η Α’ Εθνοσυνέλευση. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ο εμφύλιος πόλεμος. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση)

Κεφ. 10:    Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη. (σελ. 36-37: Το κίνημα του φιλελληνισμού. Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826-1830))

Κεφ. 12:    Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ.41: Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση. σελ. 43: Οικονομικός φιλελευθερισμός και καπιταλισμός)

Κεφ. 13:    Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ. 44-45)

Κεφ. 17:    Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829). (σελ. 55-56)

Κεφ. 18:    Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843. (σελ. 57-58)

Κεφ. 19:    Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862). (σελ. 59-60)

Κεφ. 20:    Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909). (σελ. 61-63)

Κεφ. 22:    Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. (σελ. 67-68: Μακεδονικό ζήτημα και μακεδονικός αγώνας. Το κίνημα των Νεοτούρκων (1908))

Κεφ. 27:    Το κίνημα στο Γουδί (1909). (σελ. 82-83)

Κεφ. 28:    Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912. (σελ. 84)

Κεφ. 29:    Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 – 1913). (σελ. 85-86)

Κεφ. 30:    Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους. (σελ. 87-88)

Κεφ. 31:    Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. (σελ. 89-90: Τα αίτια. Τα αντίπαλα στρατόπεδα. Η αφορμή. Τα κύρια μέτωπα)

Κεφ. 32:    Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο – Ο Εθνικός Διχασμός. (σελ. 92-93)

Κεφ. 34:    Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις. (σελ. 97-98 : Η συνθήκη του Νεϊγύ. Η συνθήκη των Σεβρών)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι χάρτες και οι πηγές

 

Μαθηματικά

Α’ Μέρος – Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1:       1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10

Κεφάλαιο 2:       2.2

Κεφάλαιο 3:       3.3

Β’ Μέρος – Γεωμετρία

Κεφάλαιο 1:       1.1, 1.3, 1.5Β

Κεφάλαιο 2:       2.1, 2.2, 2.3

 

Φυσική

Ενότητα 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη

Ενότητα 1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο

Ενότητα 1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Ενότητα 1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

Ενότητα 1.5 Νόμος του Coulomb

 

Ενότητα 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

Ενότητα 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα

Ενότητα 2.3 Ηλεκτρικά δίπολα (μόνο οι υποενότητες «Αντίσταση του διπόλου» και «Νόμος του Ohm»

Ενότητα 2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (μόνο οι υποενότητες «Σύνδεση αντιστατών», «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά», «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»).

 

Ενότητα 3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

 

Ενότητα 4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση («Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση… έως …και πλάτος της ταλάντωσης»)

 

Ενότητα 5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (μόνο η πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u= λf, χωρίς την απόδειξη).

 

Ενότητα 7.1 Ανάκλαση του φωτός (εκτός από το ένθετο: «Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»)

 

Ενότητα 8.1 Διάθλαση του φωτός (μόνο η υποενότητα «Το φως μέσα στην ύλη: διάθλαση»).

 

Βιολογία

Όλες οι Εικόνες που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες αποτελούν Εξεταστέα ΥΛΗ.

Κεφ. 1:      1.2 (σελ21-25)

Κεφ. 2:      2.2 (σελ 43-46)

Κεφ. 5:      5.1 (σελ 96-97), 5.2 (σελ 99-101), 5.3 (σελ 103), 5.4 (σελ 104-106), Σελ 107: Γονότυπος και Φαινότυπος