Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023

Μαθητές/τριες της Α τάξης που προάγονται στην Β τάξη
Τάξη Εγγραφής: Α
Εξεταστική περίοδος: Επαναληπτικές εξετάσεις
Α/Α ΑΜ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1783 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
2 1792 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
3 1561 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
4 1807 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
5 1831 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
6 1842 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
7 1739 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
8 1851 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
9 1858 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
Μαθητές/τριες της A τάξης που απορρίπτονται και
υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην A τάξη
Τάξη Εγγραφής: Α
Εξεταστική περίοδος: Επαναληπτικές εξετάσεις
Α/Α ΑΜ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1813 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2 1832 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Μαθητές/τριες της Β τάξης που προάγονται στην Γ τάξη
Τάξη Εγγραφής: Β
Εξεταστική περίοδος: Επαναληπτικές εξετάσεις
Α/Α ΑΜ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1624 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
2 1625 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
3 1633 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
4 1511 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
5 1639 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
6 1541 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
7 1660 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
8 1751 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
9 1663 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
10 1675 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
11 1677 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
12 1678 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
13 1679 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
14 1685 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
15 1694 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
16 1720 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
17 1725 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
18 1762 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ
Μαθητές/τριες της Γ τάξης που απολύονται
Τάξη Εγγραφής: Γ
Εξεταστική περίοδος: Επαναληπτικές εξετάσεις
Α/Α ΑΜ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1515 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
2 1568 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
3 1754 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
4 1618 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
5 1596 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
6 1609 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
7 1612 ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ
Μαθητές/τριες της Γ τάξης που απορρίπτονται και
υποχρεούνται να φοιτήσουν και πάλι στην Γ τάξη
Τάξη Εγγραφής: Γ
Εξεταστική περίοδος: Επαναληπτικές εξετάσεις
Α/Α ΑΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1544 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2 1560 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
3 1564 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ