Ημέρα: 22 Νοεμβρίου 2021

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΠΑΛΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΠΑΛ

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, Αγαπητοί γονείς, Το φετινό σχολικό έτος πρόκειται να εφαρμοστεί στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ. Όπως αναφέρεται στο Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4786/2020, Αριθμ. Φ4/116552/ΓΔ4 Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο […]