Ημέρα: 6 Νοεμβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ (Ενστάσεις μέχρι Δευτέρα 08/11).ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ (Ενστάσεις μέχρι Δευτέρα 08/11).

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία της αίτησής τους (ανάρτηση προσωρινού Πίνακα, Οριστικού Πίνακα, υποβολή αίτησης εγγραφής και έναρξη λειτουργίας τμήματος) μπορούν να λαμβάνουν από το ΕΠΑ.Λ. που την υποβάλανε. Επίσης μέσα από το πληροφοριακό σύστημα μπορούν να βλέπουν αν εγκρίθηκε ή όχι η αίτησή τους, και αν απορρίφθηκε, τον λόγο απόρριψης. […]