Ημέρα: 12 Νοεμβρίου 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας ισχύει έως την ανανέωσή του. Λήψη αρχείου