ΔΡΑΣΕΙΣ 2022-2023

Σχέδιο Δράσης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»
Άξονας: Σχολική διαρροή – φοίτηση

Υλικό που παρήχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην δράση:


Σχέδιο Δράσης: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα προγράμματα και το υλικό που χρησιμοποιήθηκαν κατάτην υλοποίηση της δράσης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση