Μήνας: Ιανουάριος 2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 35ωρο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 35ωρο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γ. Βούτσινος παρατείνεται: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών έως την Δευτέρα, 18- 1-2021 και ώρα 23:59 μ.μ. Η  προθεσμία ανάρτησης των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας τμημάτων για τη διεξαγωγή ΠΠΠ έως την 22-1-2021. O χρόνος διεξαγωγής του ΠΠΠ […]

Η νέα μειωμένη εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.Η νέα μειωμένη εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 50 και ημερομηνία δημοσίευσης 13-01-2021 (ΦΕΚ 50/τ.Β΄/13-01-2021) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ6/3030/ΓΔ4/12-01-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) […]

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (με τηλεκπαίδευση) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/01/2021ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (με τηλεκπαίδευση) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/01/2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (με τηλεκπαίδευση) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/01/2021 (αύριο δηλαδή) για τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ και τα ΛΥΚΕΙΑ. (Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του υπουργείου, τηλεκπαίδευση ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ αύριο ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ). Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το ίδιο με αυτό που ίσχυε μέχρι την έναρξη των εορταστικών διακοπών. https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2021/01/enarxi.pdf