Ημέρα: 1 Νοεμβρίου 2021

Edupass – Σχολική Κάρτα: Τι αλλάζει από σήμερα Δευτέρα-Οπτικοποιημένες οδηγίες για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητέςEdupass – Σχολική Κάρτα: Τι αλλάζει από σήμερα Δευτέρα-Οπτικοποιημένες οδηγίες για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές

Η διαδικασία για τους μαθητές όλων των δημόσιων σχολείων θα γίνεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr  (για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων συνεχίζει να ισχύει η πλατφόρμα self-testing.gov.gr). Οι γονείς ή οι ενήλικοι μαθητές, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση self test Μαθητών/τριών-Εκδοση Σχολικής Κάρτας για covid-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση κωδικών taxisnet. Εάν […]