ΔΡΑΣΕΙΣ 2023-2024

Σχέδιο Δράσης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»
Άξονας: Σχολική διαρροή – φοίτηση

Υλικό που παράχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην δράση:

Εκπαιδευτικές επισκέψεις που υλοποιήθηκαν:

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/category/draseis/episkepseis/

 

Σχέδιο Δράσης: «ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ»
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών

Υλικό που παράχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην δράση:

SOLAR TRACKER – ΕΠΑΛ & Π.ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ

Δημιουργός: 1epal-lavriou, στις: 02-06-2024, διάρκεια: 00:01:29

Κατασκευή περιστρεφόμενου φωτοβολταϊκού στοιχείου.