Ημέρα: 20 Ιουνίου 2020

Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020.Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020.

Λήψη αρχείου

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, εφόσον δεν έχουν παραλάβει στο email τους, τον τελικό έλεγχο προόδου, μπορούν να έρθουν στο σχολείο την επόμενη εβδομάδα, τις ημέρες Δευτέρα 22/6, Τετάρτη 24/6 και Παρασκευή 26/6 και ώρα 09:00 – 13:00 για να τους παραλάβουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 16-06-2020 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’. (Πρέπει να κάνουν την αίτηση ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 16-07-2020). Την προκήρυξη μπορείτε να την δείτε και εδώ: https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2020/06/ΑΕΝ.pdf