ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

ΤΕΑΦΑΑ

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.Λήψη αρχείου